logotype

Zakoni i propisi

Zakoni i propisi

OPĆA PRAVA POTROŠAČA:
- Zakon o zaštiti potrošača
- Zakon o obveznim odnosima

ENERGIJA:
- Zakon o energiji
- Zakon o tržištu električne energije
- Pravila o promijeni opskrbljivača električnom energijom
- Pravila za razgraničenje potrošnje i očitanje brojila u postupku promjene opskrbljivača (PDF)
- Pravilnik o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage
- Odluka o iznosu naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage (NN 52/06)
- Zakon o tržištu plina
- Zakon o tržištu toplinske energije
- Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata

VODOOPSKRBA – VODNE USLUGE:
- Zakon o komunalnom gospodarstvu
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnog gospodarstva
- Uredba VRH o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga

GOSPODARENJE OTPADOM:
- Zakon o komunalnom gospodarstvu
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom 

- Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom

STANOVANJE I PRIČUVA:
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
- Uredba VRH o održavanju stambenih zgrada

ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE:
- Zakon o elektroničkim komunikacijama (PDF)
- Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (PDF)
- Pravilnik o prenosivosti broja (PDF)
- Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji
- HRT Odluka o načinu kontrole plaćanja mjesečne pristojbe

FINANCIJSKE USLUGE I OSIGURANJA:
- Zakon o potrrošačkom kreditiranju
- Zakon o obveznim odnosima
- Zakon o stečaju potrošača
- Zakon o osiguranju
- Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju
- Zakon o leasingu
- Zakon o kreditnim institucijama
- Zakon o HNB

 

SUDJELUJTE U JAVNIM SAVJETOVANJIMA!"

Aplikacija e-Savjetovanja omogućuje uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata. Želite li se uključiti, pročitajte kratke upute o korištenju aplikacije.

 

2024  Splitski potrošač   globbers joomla templates