logotype

Raspored rada

Raspored rada

Savjetovalište za potrošače u Splitu radi od ponedjeljka do petka, od 08:00 do 16:00 sati i pruža besplatne savjete iz područja zaštite potrošača – fizičkim osobama koje sklapaju pravni posao ili djeluju na tržištu u svrhe koje nisu namijenjene njihovoj poslovnoj djelatnosti niti obavljanju djelatnosti slobodnog zanimanja.

Uredovno vrijeme za rad sa strankama je svakog radnog dana od 10:00 do 14:00 sati.

 

Područja savjetovanja:

--> OPĆA PRAVA POTROŠAČA

--> JAVNE USLUGE

--> USLUGE U TURIZMU

--> FINANCIJSKE USLUGE

 

Savjetovanje potrošača provodi se na sljedeće načine:

1. Jedinstveni potrošački telefon: 072/414 – 414 (ponedjeljak - petak, 10:00 – 14:00 sati)

*Cijena poziva iz nacionalne nepokretne komunikacijske mreže Hrvatskog telekoma d.d. iznosi 0,23 kune (+PDV) po minuti.

*Cijena poziva iz nacionalne pokretne komunikacijske mreže Hrvatskog telekoma d.d. iznosi 1,45 kuna (+PDV) po minuti.

*Napomena: Cijene poziva iz nacionalnih pokretnih i nepokretnih komunikacijskih mreža mogu se razlikovati od gore navedenih, ovisno o tarifnom paketu koji pojedini korisnik ima ugovoren sa svojim pružateljem usluge.

2. Savjetovanje potrošača elektronskim putem: https://prijava.mingo.hr/CD/prijava.jsp

3. Redovnom poštom na adresu: Udruga za zaštitu prava potrošača "Splitski potrošač - Split", Ljudevita Posavskog 14, 21000 SPLIT

 

NAPOMENE: 

»potrošač« je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti!

Savjetovanje potrošača ne podrazumijeva zastupanje potrošača u postupcima pred redovnim sudovima. Savjetovalište za zaštitu potrošača nije nadležno davati savjete strankama koje su u sudskom, ovršnom ili prekršajnom postupku.

 

*SAVJETI POTROŠAČIMA SU BESPLATNI*

- RAD SAVJETOVALIŠTA SUFINANCIRA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA -

 

NAŠI SAVJETNICI:

Vlado Biljarski, dipl. oec. – savjetnik za opća prava potrošača, javne usluge i usluge u turizmu
Ivana Ružić Urlić, mag. iur. – savjetnica za opća prava potrošača, javne usluge i usluge u turizmu
 

 

Gorana Popović, dipl. oec. - savjetnica za financijske usluge

 

Zagorka Krvavica, dipl. ing. el. – savjetnica za elektroničke komunikacije
Iskra Maras Jelavić, dipl. iur. - savjetnica za financijske usluge
2018  Splitski potrošač   globbers joomla templates