logotype

Financijske i usluge osiguranja

Financijske i usluge osiguranja

1. Izgubljena/ukradena mi je kartica. Što moram učiniti?

 Korisnik kartice je obvezan odmah prijaviti gubitak ili krađu kartice od 0 do 24 sata dežurnoj službi Banke te prijavu i pisanim putem potvrditi u poslovnici banke

 

2. Kako mogu smanjiti ili izbjeći rizik zloupotrebe moje kartice?

Korisnik kartice može smanjiti ili izbjeći rizik zloupotrebe svoje kartice ako se pridržava sljedećih savjeta:

 - Zapamtite PIN i nikad ga ne zapisujte na karticu ili druge dokumente.

 - Staru karticu uništite (dovoljno je prerezati preko magnetskog zapisa) nakon isteka roka valjanosti.

 - NIKAD i NIKOME ne priopćujte PIN ili podatke o kartici

 - Ne ostavljajte karticu na vidljivim mjestima (u automobilu, garderobi, hotelskoj sobi, restoranu i sl.).

 - Svakako provjerite iznos transakcije prije potvrde transakcije potpisom ili PIN-om

 - Nakon plaćanja provjerite je li kartica koja vam je vraćena zaista vaša

 - Čuvajte adresu i broj telefona banke zbog brze prijave gubitka ili krađe kartice

 - Osnovni korisnik snosi financijsku odgovornost za troškove nastale neovlaštenim korištenjem Kartice do trenutka prijave Banci o njezinu gubitku ili krađi, a nakon toga financijsku odgovornost snosi Banka.

 - Neovisno o prethodnom stavku, Osnovni korisnik odgovara za sve izvršene neautorizirane platne transakcije do ukupnog iznosa 1.125,00 kuna, ako je njihovo izvršenje posljedica korištenja izgubljenoga ili ukradenog platnog instrumenta ili posljedica druge zlouporabe

 Nakon primitka pisane obavijesti o gubitku ili krađi Kartice, Banka će Korisniku izdati zamjensku karticu i PIN .

 

3. Kad kredit zastarijeva?

Ukoliko je Ugovorom o kreditu određeno da se kredit smatra dospjelim na naplatu u cijelosti kada korisnik kredita propusti platiti dvije uzastopne mjesečne dospjele rate kredita, banka ne može utužiti na isplatu ili provesti ovrhu ostatak neplaćenih rata kredita protekom roka od 5 godina od dospijeća, bez obzira da li je banka donijela odluku o otkazu ugovora o kreditu.

U suprotnom slučaju proizlazilo bi da kredit, ako ga banka ne bi otkazala, pa iako dužnik obvezu iz kredita ne ispunjava tijekom 5 godina, ne bi dospio cijeli na naplatu sve dok ne bi dospjela na naplatu i zadnja mjesečna rata kredita. Ako bi se i polazilo od toga da ovakva odredba Ugovora nije posve jasna, tada bi ju trebalo tumačiti sukladno čl. 100. ZOO, u korist dužnika.

 

4. Dužan sam banci jer nisam na vrijeme platio ratu kredita. banka je moj dug prodala tvrtki eos matrix čiji službenici me od tada stalno zovu. imaju li pravo i kako se obraniti od napada?

Imaju jer EOS Matrix kao i B2 Kapital su trgovačka društva registrirana, između ostalog i za naplatu potraživanja, što znači da temeljem naloga klijenta odnosno kreditne institucije(Vašeg vjerovnika) provode naplatu u njegovo ime i račun. Ovo je slučaj kad banka zatraži od tvrtke naplatu potraživanja tijekom određenog perioda. U ovom slučaju Eos Matrix ili B2 Kapital prema dužniku nemaju nikakvih dodatnih potraživanja za dugovanje koje naplaćuju u ime klijenta. Ako se ne izvrši naplata u određenom periodu, klijent (vjerovnik) zadržava pavo ponovnog preuzimanja potraživanja natrag u svrhu daljnjeg postupka naplate.

Drugi je slučaj kada tvrtka otplati potraživanje od banke ili drugog vjerovnika. EOS Matrix je trgovačko društvo registrirano, između ostalog i za djelatnost otkupa potraživanja, što znači da za dugovanja koja su Ugovorom o cesiji otkupili, provode naplatu kao novi vjerovnik. Ukoliko klijent odluči ustupiti svoje potraživanje, tada tvrtka prema Zakonu o Obveznim odnosima (članak 82) nije dužna tražiti suglasnost dužnika, već ga je dužna o tome samo obavijestiti. Ukoliko dužnik zatraži na uvid ugovor o cesiji novi vjerovnik ga je dužan dostaviti.

Sukladno navedenom Zakonu, novi vjerovnik ima sva prava i obveze koje je imao i stari vjerovnik. Slijedom navedenog, na njega prelazi i svojstvo Voditelja zbirke osobnih podataka (odnosno vlasništvo proslijeđenih osobnih podataka dužnika) te EOS Matrix može provoditi sve poslove obrade istih koji su mu dozvoljeni Zakonom o zaštiti osobnih podataka, ali ne smije prosljeđivati trećim osobama.

Ukoliko dužnik ne podmiri dug na vrijeme, EOS Matrix ima pravo zaračunati zakonsku zateznu kamatu sukladno Zakonu o obveznim odnosima te ima pravo pokrenuti ovršni postupak, a u kojem sukladno Ovršnom zakonu te službenim odvjetničkim, javnobilježničkim i sudskim propisanim službenim tarifama nastaju dodatni troškovi za dužnika.

Treba napomenuti da se dužnik može zaštiti od stalnih poziva na način da zatraži od tvrtke putem emaila dostave ugovora o cesiji i saldokonti karticu sa visinom duga, da vidite vidi struktura duga. Ukoliko imate mogućnost predlažem da dogovorite obročnu otplatu duga u visini koja odgovara vašim mogućnostima. Nemojte nikada pristati da plaćate po 50,00 ili 100,00kn mjesečno jer tim iznosima ništa nećete riješiti osim platiti dio zateznih kamata, a dug će se povećavati.

Udruga za zaštitu potrošača predlaže da se po uzoru na Španjolsku donese zakon kojim bi se ograničilo vrijeme pozivanja kao i broj poziva jer iz prakse dužnika saznajemo da su mnogi zbog stalnih poziva u svako doba dana oboljeli. Ukoliko se tako nešto desi, imate mogućnost prijaviti tvrtku DORH-u zbog krivičnog djela iz čl.140 KZ pod nazivom „nametljivo ponašanje“. Ovo djelo definira slučajeve u kojima žrtvu, na razne načine i kroz duže vremensko razdoblje, uznemirava počinitelj na način da kod žrtve izazove osjećaj straha i tjeskobe, a uvedeno je u KZ od 1.siječnja 2013. u skladu s preporukama Vijeća Evrope. U stranim zakonodavstvima ovo kazneno djelo najpoznatije je pod nazivom „stalking“.

2023  Splitski potrošač   globbers joomla templates