logotype

Vijesti/Aktualno

Consumer Classroom Međuškolsko natjecanje 2018.

 

Kreirajte video vodič o ultimativnom europskom školskom putovanju sa vašim  razredom i upoznajte svoje učenike sa planiranjem proračuna.

Danas tinejdžeri moraju znati upravljati sa novcem iz više razloga : rate mobilnog telefona, užine, prijevoza kada idu u školu.

Ali kako mladi ljudi stvarno planiraju ili troše svoj novac?

Organizacija školskog putovanja će biti odličan način da se mladi ljudi upoznaju sa planiranjem proračuna ili razumijevanjem vrijednosti novca.

Ovim izdanjem međuškolskog natjecanja pozivamo nastavnike i učenike da izrade video vodič za organizaciju školskog putovanja u inozemstvo uz ekonomičan proračun.

Pročitajte više: Consumer Classroom Međuškolsko natjecanje 2018.

Priopćenje za javnost (2)

U nastavku našeg priopćenja od 21. veljače o.g. kada smo najavili vjerojatno povećanje troškova domaćinstva ( i > od 60% za neke korisnike) plaćanje odvoza otpada, prije svega zbog primjene (pravno upitne) Uredbe Vlade Hrvatske o gospodarenju otpadom.  

U međuvremenu je većina općina i gradova donijela provedbene propise: Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i time osigurali da davatelji javne usluge donesu svoje cjenike.

Pročitajte više: Priopćenje za javnost (2)

Roaming u zemljama EU nakon 15. lipnja 2017.

AutorZagorka Krvavica, dipl. ing. el.

S obzirom na informacije korisnicima mobilnih usluga u RH da će nakon 15.06.2017. moći na svojim turističkim putovanjima po zemljama EU koristiti usluge kao da su „kod kuće“, savjetujemo im ipak da se prije polaska na takvo putovanje interesiraju kod svog operatora o cijenama roaminga za svaku uslugu koju žele koristiti kako ne bi bili neugodno iznenađeni kad dobiju račun za obavljene usluge.

Korištenje telekomunikacijskih usluga kao da su „kod kuće“, dakle po cijenama koje je korisnik ugovorio u svom tarifnom paketu sa svojim operatorom, može ih dovesti u neugodnu situaciju jer se pri tom ne spominju moguća ograničenja koja operatori imaju pravo uvesti radi svoje zaštite od eventualnih zlouporaba od strane svojih pretplatnika.

Pročitajte više: Roaming u zemljama EU nakon 15. lipnja 2017.

Priopćenje za javnost

Smatramo se pozvanim obavijestiti građane – fizičke osobe vlasnike stambenih i/ili višestambenih zgrada - korisnike javne usluge gospodarenja komunalnim otpadom, da će najkasnije do studenog 2018.god, stupiti na snagu cjenici javne usluge odvoza komunalnog otpada koji će se prema našem mišljenju pozivati na pravno upitne odredbe Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, i koji će, temeljem odluke jedinica lokalne samouprave o načinu pružanja javne usluge prikupljanja kom.otpada i biorgradivog otpada, koristiti kriterij površine objekata, broj članova kućanstva, broj kreveta, (samo ne broj domaćih životinja)  ... suprotno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (ZOGO) kojim je utvrđen kriteriju obračunu usluga isključivo prema KOLIČINI predanog otpada.

Pročitajte više: Priopćenje za javnost

Posjetite Consumer Classroom

Consumer Classroom je web edukacijska zajednica za nastavnike i učenike koja okuplja bogatu knjižnicu pedagoških izvora sa područja cijele EU.

Uz izvore možete koristiti alate koji će vam pomoći u dijeljenju materijala sa drugim nastavnicima i sa učenicima.

Više informacija na : https://www.consumerclassroom.eu/hr

Pročitajte više: Posjetite Consumer Classroom

2023  Splitski potrošač   globbers joomla templates