logotype

Vijesti/Aktualno

Priopćenje za javnost (5)

Dana 17. rujna 2018.godine smo uputili Otvoreno pismo Vladi RH u vezi primjene Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, posebice radi po nama protupravnog utvrđivanja obvezne minimalne javne usluge (OMJU) koja predstavlja zamjena dosadašnjem paušalu pod nazivom naknada za zaduženi volumen posude, i koji čini cca 75% u ukupnoj cijeni javne usluge.

Vlada RH je zatražila od nadležnog ministarstva za poslove zaštite okoliša (i gospodarenje otpadom) da odgovori na Otvoreno pismo. Ministarstvo zaštite okoliša je, zaista, dana 15.listopada 2018.godine dostavilo odgovor na način da "pojašnjava odredbe" po nama spornih dijelova Uredbe, dok na postavljene konstatacije iz Otvorenog pisma gospoda ne odgovaraju.

Read more: Priopćenje za javnost (5)

Pismo Ministarstvu zaštite okoliša i energetike

 

 

U cijelosti objavljujemo pismo koje je Udruga uputila Ministarstvu zaštite okoliša i energetike dana 05. listopada 2018. godine:

Read more: Pismo Ministarstvu zaštite okoliša i energetike

Priopćenje za javnost (4)

Za suvlasnike stambenih zgrada sada je, očekivano, nastupilo stanje kada davatelji usluga (Čistoća Split), traže od vlasnika da Izjavom o načinu korištenja javne usluge daju elemente obračuna prema broju članova kućanstva. Pored toga, traže od suvlasnika da obavljaju dojavu promjene broja ukućana uz potvrdu predstavnika stambene zgrade i/ili upravitelja nekretnine, bez ovlaštenja iz bilo kojeg zakona, a posebno suprotno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Read more: Priopćenje za javnost (4)

Otvoreno pismo Vladi RH

U nastavku Vam u cijelosti prenosimo sadržaj Otvorenog pisma koje smo uputili Vladi RH, te na znanje Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstvu zaštite okoliša i energetike i Ustavnom sudu RH (nastavno na naš Prijedlog za pokretanje postupka ocjene sukladnosti Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom sa Ustavom, Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i drugim zakonima, od 13. lipnja 2017. godine):

Read more: Otvoreno pismo Vladi RH

Priopćenje za javnost (3)

Preostalo je još oko dva mjeseca do kada su davatelji javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada dužni donijeti račune za korisnike: građane i pravne osobe – rok je 1.studeni 2018.godine.

Davatelji usluga koji su u međuvremenu donijeli cjenike usluga, prema dostupnim podacima sa njihovih web stranica, obvezna minimalna javna usluga (OMJU)  – čitaj paušal: usluga bez jasno utvrđene i mjerljive količine, a koja čini zamjenu za dosadašnji paušal pod nazivima: naknada za održavanje sustava, ili naknada za „zaduženi volumen posude“,  čini oko 75% cijene javne usluge. Tako je učešće paušala (za koje su korišteni protuzakoniti kriteriji, kao što su: površina stanova/poslovnog prostora, broj članova kućanstva/radnika, broj kreveta ...), OMJU  u ukupnoj cijeni javne usluge čini po gradovima Sinj: 47,68%, Crikvenica 83,02%; Hvar 79,82%, Krk 64,33%; Osijek 71,76%; Pag 92,65%; Pula 69,54%, Supetar Brač 82,14 % ...

Read more: Priopćenje za javnost (3)

2023  Splitski potrošač   globbers joomla templates