logotype

Vijesti/Aktualno

PRIOPĆENJE - Važna obavijest !!!

 

Cijenjeni potrošači,

 

žao nam je što Vas moramo obavijestiti da smo, zbog trenutno nedostatnog financiranja rada udruge od strane Jedinica lokalne samouprave, prisiljeni privremeno obustaviti organizirane aktivnosti savjetovanja potrošača, od 01. siječnja 2024. - do daljnjeg.

Naša udruga će u međuvremenu usluge savjetovanja biti u mogućnosti pružati prioritetno svojim članovima.

Svima ostalima, koji nam se svakodnevno obraćate u velikom broju, nastojati ćemo pomoći u skladu sa trenutno raspoloživim kapacitetima.

 

Izuzetak su građani Omiša, koji nam se i dalje mogu obratiti drugom srijedom u svakom mjesecu od 10.00 do 12.00 h u Gradskoj sportskoj dvorani Ribnjak, Četvrt Omiške bojne bb, 1. kat (detaljnije ovdje: https://splitski-potrosac.hr/index.php/ostalo-menu/88-obavijest-savjetovanje-potrosaca-grada-omisa-u-2023-i-2024-godini), a zahvaljujući tekućoj financijskoj potpori Grada Omiša.

 

I ovim putem još jednom želimo istaknuti da je zakonska obveza Jedinica lokalne samouprave (JLS) da na svom području organiziraju (između ostalog i) savjetovanje potrošača, a sve sukladno članku 133. Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22, 59/23), kao i  člancima 19. i 19.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).

 

Koliko nam je poznato, ovu zakonsku obvezu, osim periodički Grada Splita i od 2022. godine Grada Omiša, ne ispunjava niti jedna Jedinica lokalne samouprave u čitavoj Dalmaciji!

 

Stoga, ovom prilikom također apeliramo i na predstavnike medija da se po ovom pitanju obrate Jedinicama lokalne samouprave i tako, zajedno sa nama, pomognu svim građanima, u svim gradovima i općinama, da kao potrošači ostvare svoja zakonom zajamčena potrošačka prava!

 

Vaš

Splitski potrošač - Split

 

 

 

ZAKON O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI 

(NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)

 

Članak 19.

Općine i gradovi u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

– uređenje naselja i stanovanje,

– prostorno i urbanističko planiranje,

– komunalno gospodarstvo,

– brigu o djeci,

– socijalnu skrb,

– primarnu zdravstvenu zaštitu,

– odgoj i osnovno obrazovanje,

– kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

– zaštitu potrošača, 

– zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

– protupožarnu i civilnu zaštitu,

– promet na svom području

– te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

 

 

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA (NN 19/22)

 

  

Članak 133.

Jedinice lokalne samouprave dužne su na svom području poduzimati mjere i aktivnosti iz svoje nadležnosti u području zaštite potrošača, a posebno:

1. informirati i provoditi izobrazbu potrošača

2. organizirati savjetovanje potrošača

3. inicirati i podupirati projekte udruga koji unapređuju i promiču prava potrošača

4. sudjelovati u provedbi Nacionalnog programa zaštite potrošača na lokalnoj razini

5. obavljati i druge poslove u skladu s posebnim propisima.

2024  Splitski potrošač   globbers joomla templates