logotype

Vijesti/Aktualno

Analiza ostvarivanja ciljeva politike gospodarenja otpadom u RH

 

U nastavku možete pročitati dopis koji smo na naslovnu temu 10. siječnja 2023. g. uputili Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, kao i odgovor koji smo od njih primili 19. siječnja 2023. g.

 

Poštovani,

tragom teksta u Nacionalu od 30.12.2022. godine, pod naslovom: Analiza: Nije postignut ni jedan od četiri cilja politike gospodarenja otpadom

(poveznica: https://www.nacional.hr/analiza-nije-postignut-ni-jedan-od-cetiri-cilja-politike-gospodarenja-otpadom/)

putem kojeg saznajemo da ni jedan cilj iz Plana gospodarenja komunalnim otpadom nije postignut, skraćeno ukazujemo na slijedeće:

1.      Od planiranog smanjenja komunalnog otpada za 5% u odnosu na 2015. godinu u 2019.godini je povećana proizvodnja otpada za 10% ili za 1,8 milijuna tona;

2.      U istom periodu umjesto da je odvojeno prikupljeno 60% mase otpada odvojeno je prikupljeno  svega 37%, uz procjenu Državnog ureda da bi do konca 2022. godine stopa mogla (?) narasti do 45%;

3.      Analiza ukazuje da je do konca 2022. godine trebalo odvojeno prikupiti 40% mase biootpada, uz konstataciju da u 2019.god. najviši udjel bio 18,7% od kojeg se veći dio neoporabljuje ...

 

Uz to da su teško prihvatljivi razlozi neostvarenja Plana gospodarenja otpadom, Analiza (obazrivo) tvrdi sljedeće: „Mjera uvođenja naknade za odlaganje otpada kojom se potiče smanjenje količina otpada uvedena je do konca 2017. u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, ali se navedena naknada ne obračunava.“

Molimo Vas, poučite nas:

-          O kojoj se naknadi radi koja je sukladno Zakonu (?), a da se ne obračunava?

-          Koje je prosječno postotno učešće usluga odvoza komunalnog miješanog komunalnog otpada u ukupnoj cijeni javne usluge, u smislu postignuća (ekonomske) motivacije korisnika javne usluge za povećano izdvajanje potencijalno korisne usluge, odnosno koliko su davatelji javne usluge motivirani za ostvarivanje prihoda od prodaje sirovine iz otpada (staklo, plastika, metal, humus, ...)?

-          Smatrate li da visoko učešće obvezne minimalne usluge u cijeni javne usluge razlogom male zainteresiranosti za odvajanje kom. otpada na pragu kućanstva i/ili pravne osobe, osobito u korisnika ruralnog područja i korisnika višestambenih zgrada?

Vaše pojašnjenje, mišljenje i upute koristiti ćemo u komunikaciji sa korisnicima javnih usluga, uključivo i informiranje putem medija.

 

S poštovanjem,

 

Predsjednik udruge

Vlado Biljarski

 

 

 

Odgovor MINGOR od 19. siječnja 2023. g. :

 

 

Poštovani,

 

U svezi upita o tekstu objavljenom na poveznici https://www.nacional.hr/analiza-nije-postignut-ni-jedan-od-cetiri-cilja-politike-gospodarenja-otpadom/, o kojoj se naknadi radi, koliko je prosječno postotno učešće usluga odvoza komunalnog miješanog komunalnog otpada u ukupnoj cijeni javne usluge, u smislu postignuća (ekonomske) motivacije korisnika javne usluge za povećano izdvajanje potencijalno korisne usluge, odnosno koliko su davatelji javne usluge motivirani za ostvarivanje prihoda od prodaje sirovine iz otpada, te da li smatramo da je visoko učešće obvezne minimalne usluge u cijeni javne usluge razlog male zainteresiranosti za odvajanje komunalnog otpada na pragu kućanstva i/ili pravne osobe, osobito u korisnika ruralnog područja i korisnika višestambenih zgrada, dajemo slijedeće očitovanje.

 

Državni ured za reviziju proveo je u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja i Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost reviziju učinkovitosti gospodarenja komunalnim otpadom od 30. studenoga 2020. do 6. prosinca 2021. godine i objavio je izvješće o obavljenoj reviziji. U navedenom Izvješću se navodi da „Mjera uvođenja naknade za odlaganje otpada kojom se potiče smanjenje količina otpada uvedena je do konca 2017. prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, ali nije u primjeni, odnosno navedena naknada se ne obračunava.“. Citirani navod iz izvješća odnosi se na mjeru 1.4.1. „Uvođenje naknade za odlaganje otpada“ određenu Planom gospodarenja otpadom za razdoblje 2017. – 2022. godine (NN 3/17, 1/22) i na Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/2013, 73/2017, 14/2019 i 98/19) kojim su bile propisane naknada za odlaganje komunalnog otpada i naknada za odlaganje građevnog otpada, međutim navedene odredbe su prestale važiti stupanjem na snagu Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21). Zakonom o gospodarenju otpadom u članku 100. je propisano da je naknada za odlaganje otpada mjera kojom se potiče smanjenje količina otpada koji se odlaže na odlagalište u Republici Hrvatskoj, da se iznos te naknade određuje prema izrazu propisanom Dodatkom V. toga Zakona, dok jediničnu naknadu propisuje Vlada uredbom. Navedena uredba još nije donesena, te se naknada za odlaganje otpada ne obračunava.

 

Vezano za prosječno postotno učešće usluga odvoza komunalnog miješanog komunalnog otpada u ukupnoj cijeni javne usluge, ovo Ministarstvo ne raspolaže tim podatkom.

 

S poštovanjem,

 

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Ministry of Economy and Sustainable Development

 

 

Ivan Hus

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom /

Directorate for sustainable development and waste management

 

2024  Splitski potrošač   globbers joomla templates