logotype

Vijesti/Aktualno

Odgovor HAKOM-a na upit naše udruge

Cijenjeni potrošači,

u prošloj objavi vidjeli ste upit koji smo poslali HAKOM-u, a sada Vam donosimo i njihov odgovor koji smo zaprimili 20. siječnja 2023. godine.

 

Pročitajte odgovor HAKOM-a:

 

Poštovani,

 

sukladno odluci Suda Europske unije, a koji je nadležan za tumačenje propisa EU svaki operator

ima pravo na usklađivanje cijena javnih komunikacijskih usluga s godišnjom stopom inflacije, tkz.

indeksacija cijena.

Vezano uz navedeno HAKOM je na zahtjev operatora izdao stručno mišljenje koje je javno

objavljeno na Internet stranicama HAKOM-a te se nalazi na poveznici https://www.hakom.hr/hr/str

ucno-misljenje-o-mogucnosti-uvodjenja-uskladjenja-cijena-javnih-komunikacijskih-usluga-s-godisn

jom-stopom-inflacije/9914.

Indeksacija cijena znači usklađivanje cijena na temelju Indeksa potrošačkih cijena koji Državni

zavod za statistiku (DZS) objavljuje svake godine u siječnju i koji obuhvaća cijelu proteklu godinu

te je za isto relevantan godišnji prosjek cijena dobara i usluga za osobnu potrošnju.

Indeksaciju cijena operator, ukoliko se za isto odluči, može provesti jednom godišnje, i to najkasnije

90 dana od dana objave DZS-a.

Sukladno navedenom, operator koji namjerava uvesti indeksaciju cijena treba, prije svega, tu

mogućnost predvidjeti u svojim općim i posebnim uvjetima poslovanja, odnosno u tim

dokumentima treba predvidjeti da se na određene usluge primjenjuje indeksacija cijena, a kako bi

korisnik o tome bio jasno i transparentno upoznat.

Ukoliko se operator odluči na indeksaciju cijena, time se odlučuje i na izmjenu postojećeg

pretplatničkog ugovora, onda prvo mora o tome obavijestiti korisnike te im omogućiti raskid

postojećeg ugovora bez plaćanja naknade za prijevremeni raskid ugovorne obveze, i to u roku od

dva mjeseca od dana dostave obavijesti korisniku o tim izmjenama. U tom slučaju krajnji korisnik

koji zaprimi takvu obavijest ima pravo na raskid bez plaćanja naknade za prijevremeni raskid

ugovorne obveze u roku od tih dva mjeseca, dok nakon proteka toga roka nema, jer se smatra da je

upoznat sa navedenim i da je isto i prihvatio.

Za sve nove korisnike koji će tek sklapati ugovor, obavijest da ugovor podliježe indeksaciji cijena,

mora se nalaziti i u samom obrascu, odnosno sažetku ugovora.

 

 

Zaključno i najvažnije za pojasniti, korisnicima koji ne iskoriste navedeno pravo na raskid bez

naknade, odnosno koji će sklopiti novi ugovor u kojem je predviđena mogućnost indeksacije cijene,

neće imati pravo na raskid bez naknade ako operator za vrijeme obveznog trajanja ugovora poveća

cijenu sukladno pravilu o indeksaciji cijena.

 

S poštovanjem,

 

RAVNATELJ

mr.sc. Miran Gosta

(elektronički potpisala ovlaštena osoba)

 

2024  Splitski potrošač   globbers joomla templates