logotype

Vijesti/Aktualno

Tarifne stavke za „energiju“ kupcima kategorije kućanstvo - od 01.10.2022.

 

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 147. sjednici održanoj 08. rujna 2022. godine, između ostalog, donijela i Uredbu o otklanjanju poremećaja na tržištu energenata, a ista je objavljena u NN broj 104/22.

Vlada je aktivirajući članak 26. Zakona o energiji preuzela na sebe ovlasti o određivanju tarifnih stavki za električnu energiju, što se između ostalog odnosi i na tarifne stavke za „energiju“ koja se isporučuje kupcima kategorije kućanstvo. Takvom odlukom određeno je da svi opskrbljivači fakturiraju kupcima kategorije kućanstvo električnu energiju po istim tarifama, i to na način da se tarifa razlikuje za kućanstva koja preuzmu do 2.500kWh, i preko 2.500kWh, u razdoblju od 01.10.2022. do 31.03.2023. godine.

 

Na osnovu istog izvršen je izračun tarifa koje će se primjenjivati u tom razdoblju, te iste sa svim davanjima (energija, naknada za korištenje prijenosne i distribucijske mreže, naknada za OIE i PDV) iznose:

 

Na snazi od 01.04.2022. godine i primjenjuju se i dalje na kućanstva koja potroše do 2.500 kWh u razdoblju od 01.10.2022. do 31.03.2023. godine

a.    Za jedno tarifne kupce (Plavi),

-        Energija                                           1,0673 kuna/kWh

-        Mjesečna naknada                            21, 47 kuna /mjesec

b.    Za dvotarifne kupce (Bijeli),

-        Energija VT                                      1,1961 kuna/kWh

-        Energija NT                                      0,6232 kuna/kWh

-        Mjesečna naknada                            21, 47 kuna /mjesec

 

Na snazi od 01.10.2022. godine za kućanstva čiji utrošak prelazi 2.500 kWh  u razdoblju od 01.10.2022. do 31.03.2023. godine:

a.    Za jedno tarifne kupce (Plavi),

-        Energija                                           1,3665 kuna/kWh 

-        Mjesečna naknada                            21, 47 kuna /mjesec

b.    Za dvotarifne kupce (Bijeli),

-        Energija VT                                      1,5145 kuna/kWh 

-        Energija NT                                      0,7795 kuna/kWh 

-        Mjesečna naknada                            21, 47 kuna /mjesec

 

 

U Splitu, 22.09.2022. godine

 

2024  Splitski potrošač   globbers joomla templates