logotype

Vijesti/Aktualno

CIJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE - SADA I U SKOROJ BUDUĆNOSTI

 

Puno smo se toga u zadnjim mjesecima naslušali i napričali o energentima, pogotovo o njihovim cijenama. Naravno, puno toga ima i utjecaja na prodajnu cijenu pojedinog energenta, a kod električne energije je stvar malo i složenija, jer se cijena formira na osnovu puno očekivanih, ali i upitno ostvarivih elemenata, te zasebnih izračuna po pojedinoj djelatnosti unutar elektroenergetskog sustava.

Kalkulira se sa vlastitom proizvodnjom energije iz različitih izvora (hidro, termo, nuklearna), sa nabavom - uvozom (direktnom ili putem burza, kratkoročnom i dugoročnom), sa proizvodnjom iz obnovljivih izvora (po povlaštenoj cijeni i ostalom), sa troškovima prijenosa i distribucije električne energije (mrežarina), da bi se na kraju utvrdile tarifne stavke koje se naplaćuju kroz račun, opet uvećano za ostale naknade i PDV, a primjenjive na količinu utrošene električne energije u obračunskom razdoblju. Kod cijena za kućanstava svoj utjecaj ima i socijalni element, tako da je od 1. travnja 2022. za kućanstva proveden „umanjeni“ rast od prosječnih 11%. Učinak istog je da je kućanstvu koji troši 600 kWh mjesečni račun sa 573 kune porastao na 636 kuna, a cijena kWh sa 0,95 na 1,06 kuna po kWh. S obzirom da nas potrošači i dalje kontaktiraju s upitom o cijeni za kućanstva (jer je nigdje ne mogu saznati u ukupnom iznosu), evo cijena koje se primjenjuju od 1. travnja 2022. godine u univerzalnoj usluzi sa svim davanjima:

a.      Za jedno tarifne kupce (Plavi),

-         Energija                                                      1,0673 kuna/kWh

-         Mjesečna naknada                        21, 47 kuna /mjesec

b.      Za dvotarifne kupce (Bijeli),

-         Energija VT                                     1,1961 kuna/kWh

-         Energija NT                                    0,6232 kuna/kWh

-         Mjesečna naknada                        21, 47 kuna /mjesec

Drugo pitanje koje nam se često postavlja je, i što nas čeka u buduće sa cijenom električne energije? Točan odgovor, ili približno točnu procjenu, nitko tko poznaje ovu problematiku ne želi davati, a evo i obrazloženja za ovakav zaključak.

„Država“ je vlasnik cijelog niza svojih institucija, od ministarstava, carinarnica, inspektorata, sveučilišta, bolnica, muzeja, kliničkih centara, do sudova i zatvora, da ih ne nabrajamo sve pojedinačno. Isti institucije su kupci električne energije i imaju status „poduzetnika“, a dobar dio njih se opskrbljuje na niskom naponu u modelu „Bijeli“, znači, tehnički gledano, isto kao i većina kućanstva. Središnji državni ured za javnu nabavu je institucija koja savjetuje i usmjerava ove kupce, odnosno, za njih vrši odabir najboljeg rješenja po pitanju uvjeta nabave (cijena), odnosno, usmjerava kupce s kojim opskrbljivačem zaključiti ugovor o opskrbi. Najveći opskrbljivač, i tržišni i javni, posluje u sastavu HEP-a, čije je vlasnik opet država. HERA određuje dio tarifa,  za mrežarinu i zajamčenu uslugu, i isto je u vlasništvu Republike Hrvatske. Naknadu za obnovljive izvore, trošarine i PDV određuje Vlada Republike Hrvatska. Znači sve je, da tako kažem, u rukama „države“, što bi trebalo imati za posljedicu da državne institucije kao kupci električne energije imaju sve uvjete (čitaj: potrebne informacije) da bi kod ugovaranja opskrbe (isto se radi na rok od dvije godine) trebali objektivno donijeti dobru poslovnu odluku, dobro proći sa odabirom cijene energije. Ali da li je to tako, i da li njihov primjer može biti i dio odgovora što nas kao ostale potrošače-kupce čeka u skoroj budućnosti?

Evo sada primjera za poduzetnika iz grupe: muzeji, sveučilišta, sudovi, domovi za djecu, domovi za odrasle, nacionalni parkovi, sudovi, zavod za mirovinsko osiguranje….itd., odnosno, što se njima dogodilo sa cijenom električne energije od veljače do travnja 2022. godine, te što će im se dogoditi u svibnju i lipnju 2022. godine, te dalje slijedeće dvije godine. Uzet ćemo za primjer kupca koji troši isto kao i kućanstvo, 600 kWh na mjesec i ima isti odnos VT:NT kao kućanstvo (70%:30%). Ugovor sa tržišnim opskrbljivačem (HEP Opskrba) mu je istekao 28. veljače 2022. godine, te je na preporuku Središnjeg ureda prešao u javnu uslugu (zajamčena usluga koju pruža HEP Elektra) i tu je ostao do kraja svibnja. Nakon toga, a od 01. lipnja 2022.na dalje, ponovo na preporuku Središnje ureda prelazi u tržišnu uslugu (HEP Opskrba) i tu bi trebao ostati slijedeće dvije godine. Pogledajmo kako je za takvog kupca izgledao pojedini mjesec u navedenom razdoblju, te koliki je rast cijene u pojedinom mjesecu u odnosu na veljaču 2022. godine:

Tablica br. 1

Redni broj

Mjesec 2022. godine

Utrošak kWh/mjesec

Račun u kunama

Cijena kuna/kWh

Rast u % prema veljači

1.

Veljača

600

688

1,15

-

2.

Ožujak

600

992

1,65

44

3.

Travanj

600

1.759

2,93

156

4.

Svibanj

600

1.947

3,25

183

5.

Lipanj

600

1.549

2,58

125

6.

Srpanj

600

1.549

2,58

125

 

UKUPNO

3.600

8.484

2,36

 

Napomena: U cijenu je uključena i „mrežarina“

Interesantno je u navedenom slučaju da je Središnji državni ured u prosincu 2021. godine odbio ponudu HEP Opskrbe (a dobio  je samo njihovu ponudu), s obrazloženjem da je ponuđena cijena previsoka, odnosno da premašuje procijenjenu vrijednost nabave i ako je ta cijene iznosila za ovog tipskog potrošača približno 1,70 kuna/kWh. Znači, da je Središnji ured prihvatio tu ponudu HEP Opskrbe i savjetovao zaključenje ugovora sa HEP Opskrbom, a ne prelazak na zajamčenu uslugu kod HEP Elektre, konkretni kupac ne bi plaćao po navedenom u tablici br. 1, već bi plaćao iznose navedene u tablici br. 2, i to slijedeće dvije godine.

Tablica br. 2

Redni broj

Mjesec 2022. godine

Utrošak kWh/mjesec

Račun u kunama

Cijena kuna/kWh

Rast u % prema veljači

1.

Veljača

600

688

1,15

-

2.

Ožujak

600

1.020

1,70

48

3.

Travanj

600

1.020

1,70

48

4.

Svibanj

600

1.020

1,70

48

5.

Lipanj

600

1.020

1,70

48

6.

Srpanj

600

1.020

1,70

48

 

UKUPNO

3.600

5.788

1,61

 

Napomena: U cijenu je uključena i „mrežarina“

 

Umjesto da plaća električnu energiju po prosječnoj cijeni od 1.70 kuna/kWh, on će plaćati po cijeni od 2,58 kuna/kWh, preko 50% skuplje, a rekli smo da su informacije za dobru odluku bile na raspolaganju. Očito je da one nisu bile dovoljne, ni HEP-u kao opskrbljivaču, jer je u izuzetno kratkom razdoblju ponudio dvije izrazito različite cijene, a ni Središnjem uredu, jer nisu shvatili da burze daju procjene da se cijene struje u dogledno vrijeme neće smirivati i da uzmu što im se nudi. Slično je je stanje i danas, to moramo prihvatiti i tome se moramo prilagoditi. Znači, planirati oprezno, na kratke rokove, okrenuti se uštedama i zamjenskim mogućnosti.

Kako nikad nisam radio u državnim institucijama, ne bih se usudio ni davati tumačenje zašto je donesena ovakva odluka. Da li je problem administrativne, stručne ili političke prirode, ne znam, ali znam da razlika za dvogodišnje razdoblje između prihvaćene i neprihvaćene ponude iznosi preko 478 milijuna kuna (bez učinka iz razdoblja korištenja zajamčene usluge), a to se odnosi na ukupno 584.060.000 kWh za dvogodišnje razdoblje, ili 292.030.000 kWh godišnje. Radi saznanja o veličini ove količine energije, hrvatski poduzetnici na niskom naponu u tarifnom modelu „Bijeli“ godišnje utroše 950.000.000 kWh, dok svi poduzetnici u Hrvatskoj ukupno na godinu utroše oko 9.500.000.000 kWh, kućanstva oko 6.000.000.000 kWh.

ZAKLJUČAK:

Dva kupca koji troše istu količinu kWh na istom naponskom nivo, po istom režimu trošenja imaju ogroman nesrazmjer prosječne cijene. Praktično, isti tipski potrošač kućanstva od 1. travnja 2022. godine plaća 1,05 kuna/kWh, a isti takav poduzetnik će kWh plaćati od 01. lipnja na dalje 2,58 kuna/kWh. Zajamčenu uslugu, gdje je i veća razlika, nećemo uključiti u usporedbu, jer se ipak radilo o privremenom statusu od tri mjeseca (ožujak, travanja, svibanj). Koliko god ovaj odnos može izgledati privlačno za „kućanstva“, on je za nas financijski „opasniji“ nego da je razlika u cijenama manja. Otprilike, uštedjeli smo kunu na direktnom trošku za struju, a izgubili smo pet kuna na povećanim drugim troškovima indirektno izazvanim povećanjem cijene električne energije za poduzetnike. Da li će sada porasti i cijene za domove, ulaznice za muzeje, takse na carini, sudovima i inspekciji, valja vidjeti.

Sigurno je da stručno, „tarifno“ gledajući, ovakvi pokazatelji slute da posljedice novih povećanja cijene poduzetnici više neće moći podnijeti (pitanje je mogu li i ovo do sada), tako da je jedini mogući zaključak da posljedice novih utjecaja na rast cijene ide prema „kućanstvima“.

 

Nenad Kurtović, stručni savjetnik udruge "Splitski potrošač" za područje energije

U Splitu, 12. svibnja 2022. godine

 

 

 

 

 

 

2022  Splitski potrošač   globbers joomla templates