logotype

Vijesti/Aktualno

Od 01. srpnja 2021. na sve poštanske pošiljke iz trećih zemalja naplaćivati će se PDV i dodatni iznos

 

 

Budući da je propisima Europske unije ukinuta odredba o slobodnom uvozu pošiljaka vrijednosti do 22 EUR-a, tome je prilagođen i hrvatski zakonodavni okvir. Stoga će od 01. srpnja i hrvatski potrošači imati dodatne troškove na takve pošiljke kada kupuju robu iz tzv. trećih zemalja (izvan EU), kako trošak PDV-a, tako i otpremničkih usluga koje će davatelji poštanskih usluga naplaćivati prema iznosu kupljene robe, što će se naplaćivati prilikom uručenja pošiljaka.

Napominjemo da se ovo pravilo primjenjuje na sve pošiljke koje u RH pristignu iz trećih zemalja nakon 01. srpnja, dakle i za robu koja je naručena, odnosno poslana, i prije 01. srpnja.  

Također valja spomenuti i da trgovci imaju mogućnost da, u sklopu Posebnog postupka oporezivanja (IOSS), PDV unaprijed obračunaju i uključe u cijenu koju kupac plaća, pa u tom slučaju kupac neće trebati predočiti račun prilikom preuzimanja pošiljke. No ako pošiljka nije u IOSS sustavu, kupac će PDV plaćati pri uručenju pošiljke, uz prilaganje računa na kojemu je vidljiv iznos koji je plaćen prodavatelju. Iako nije za očekivati da će se velik dio trgovaca baviti obračunom i naplatom PDV-a, s obzirom na to da je u tom slučaju riječ o dodatnim složenim obvezama koje bi imali prema poreznim tijelima, savjetujemo potrošačima da prilikom naručivanja obrate pozornost na to je li trgovac prethodno uračunao PDV u cijenu proizvoda ili ga kupac plaća prilikom preuzimanja paketa.

 Izuzetak od ove nove procedure ostaju poštanske pošiljke koje fizička osoba šalje fizičkoj osobi u kunskoj protuvrijednosti do 45 EUR-a, osim ako se radi o alkoholu, duhanu i parfemima. Također, dosadašnja procedura primjenivati će se i dalje za poštanske pošiljke u kojima se nalazi roba vrijednosti preko 150 EUR-a, za što će primatelji prilikom uručenja trebati platiti iznos carine, poštarine i PDV-a sukladno dosadašnjim propisima.

Detaljnije: https://carina.gov.hr/vijesti/e-trgovina-novine-u-carinjenju-posiljaka-male-vrijednosti-od-1-7-2021-godine/9533

 

Vlado Biljarski, savjetnik za opća prava potrošača

2022  Splitski potrošač   globbers joomla templates