logotype

Vijesti/Aktualno

Priopćenje povodom novog Zakona o gospodarenju otpadom

 

Smatramo se pozvanim obavijestiti korisnike javne usluge prikupljanja komunalnog otpada

što nam novi Zakon o gospodarenju otpadom donosi:

 

- u pogledu financiranja javne usluge (JU) (čl. 65.) Zakon predviđa izvore: iz naplate

cijene JU i ugovorene kazne. Pritom ugovorna kazna de facto nije ugovorena nego je potezom

pera davatelja JU nametnuta - bez ikakvih kriterija. Ističemo da Zakon ne planira (ne

određuje) sredstva za financiranje JU od prodaje prikupljene potencijalno korisne sirovine

(papir, metal, staklo, .... sve do srebra i zlata iz elektroničkih uređaja), uključivo i

transparentno praćenje prihoda i rashoda u poslovanju sa prikupljenom sirovinom iz otpada.

 

- pored sadržaja obveznih dijelova odluke JLS o načinu pružanja JU (st.1 čl. 66.) Zakon

određuje obvezu utvrđivanja iznosa cijene obvezne minimalne javne usluge OMJU (čitaj:

paušal) koji ne ovisi od obavljenog obima usluge i koji čini cca 95% od ukupne cijene javne

usluge.

Nadalje, način utvrđivanja udjela kada korisnici koriste zajednički spremnik (zeleni otoci i

sl.) krajnje je ne nestimulativan za pojedinog korisnika. Naime, suvlasnici stambenih zgrada,

osobito u gradskim središtima, plaćaju i plaćati će isti iznos cijene JU neovisno o količini

predanog otpada, pa i onda kada se nekretnina ne koristi.

 

- razvrstavanje korisnike (st. 2. čl. 70.) na:

a) kućanstvo, i na

b) korisnika koji nije kućanstvo, pritom se potonje podrazumijeva korisnike iz domene

pravnih osoba, uključivo i iznajmljivače (?), iako je Odlukom Ustavnog suda RH broj: U-II-

2492/2017 od 23. ožujka 2021. opisano razvrstavanje ukinuto.

Zakon ne utvrđuje kriterije obračuna JU za pravne osobe, posebice paušal pod nazivom

OMJU, a očekujemo da će OMJU plaćati 12 mjeseci godišnje fizička osoba koja iznajmljuje

sobu ili apartman do 60 dana godišnje, kao i primjerice hotel od nekoliko stotina soba za 365

dana godišnje.

 

- korisnici JU koji koriste zajednički spremnik postaju odgovorni za štetu (st.4. t.4.

čl.70.) koja nastaje na javno prometnoj površini iako korisnici nemaju nikakvo ovlaštenje niti

instrumente za sprječavanje oštećivanja ili otuđenja tuđe stvari.

 

- Omjer cijene za količinu predanog komunalnog otpada i cijene OMJU (st. 5. čl. 75.)

omogućava davatelju JU apsolutnu slobodu da paušal (OMJU) bude > 90% - sa čime

korisnici JU gube ekonomski interes odvajati potencijalno korisne sirovine iz otpada.

 

- Fizičke osobe ovim Zakonom (st.5. čl. 70) postaju „pravne osobe“ uz obvezu da

korištenje JU iz čl. 64. ugovaraju sa ovlaštenom osobom pod komercijalnim uvjetima za što je

predviđena kazna do 50 tisuća kuna. Ova će odredba, pored paušala koje vrijede za pravne

osobe, ubrzati pokretanja prestanaka otkazivanja djelatnosti.

 

 

Ante Tičić

tajnik Udruge

 

U Splitu, 10. lipnja 2021.

2021  Splitski potrošač   globbers joomla templates