logotype

Vijesti/Aktualno

Priopćenje za javnost (5)

Dana 17. rujna 2018.godine smo uputili Otvoreno pismo Vladi RH u vezi primjene Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, posebice radi po nama protupravnog utvrđivanja obvezne minimalne javne usluge (OMJU) koja predstavlja zamjena dosadašnjem paušalu pod nazivom naknada za zaduženi volumen posude, i koji čini cca 75% u ukupnoj cijeni javne usluge.

Vlada RH je zatražila od nadležnog ministarstva za poslove zaštite okoliša (i gospodarenje otpadom) da odgovori na Otvoreno pismo. Ministarstvo zaštite okoliša je, zaista, dana 15.listopada 2018.godine dostavilo odgovor na način da "pojašnjava odredbe" po nama spornih dijelova Uredbe, dok na postavljene konstatacije iz Otvorenog pisma gospoda ne odgovaraju.

Naravno da smo komentar na odgovor Ministarstva zaštite okoliša i energetike dostavili Vladi RH kojim smo među ostalim konstatirali:

Odgovor Ministarstva zaštite okoliša ocijenili smo logičnim, jer je upravo spomenuto Ministarstvo izradilo Prijedlog predmetne uredbe, a koja je na Vladi RH donesena 25.svibnja 2017.godine  znajući, ili im je trebalo biti znano, da predmetna Uredba u dijelu primjene OMJU nema utemeljenje u odredbi članka 28. i 29. ZOGO - odredba na koju se poziva predmetna Uredba.

Nadalje, Ministarstvo zaštite okoliša nas nije uvjerilo da primjenom Uredbe nismo dobili novo/stari paušal pod nazivom OMJU, niti da će se ostvariti ciljevi iz Zakona primjenom paušala - nasuprot stvarno primjene principa: „onečišćivač plaća“ odnosno plaćanje svih troškova isključivo prema količini predanoga otpada – sukladno odredbi st.2. i 4. članka 33. ZOGO.

 

Uostalom, da je Ministarstvo dalo drugačiji odgovor, a prema odredbama ZOGO javno bi priznali da su ponudom spornog dijela Uredbe svjesno stali na stranu lokalnih monopolista - s ciljem da se ništa ne promjeni, a kazne će ionako platiti korisnici javne usluge. Po nama, i dalje ćemo plaćati paušal za uslugu (koja to nije), a „mrvice“ u dijelu cijene prema količini predanoga otpada su vrijednosno zanemarive i ne-stimulativne za selektiranje otpada.

 

Kako dobronamjerne inicijative nisu urodilo plodom ostaje nam je pričekati pravorijek Ustavnog suda RH na prijedlog za ispitivanje zakonitosti Uredbe još od lipnja 2017.godine, ili, eventualno, na Međunarodnom suda za ljudska prava.  

 

Ante Tičić, dopredsjednik Udruge

2021  Splitski potrošač   globbers joomla templates