logotype

Vijesti/Aktualno

Pismo Ministarstvu zaštite okoliša i energetike

 

 

U cijelosti objavljujemo pismo koje je Udruga uputila Ministarstvu zaštite okoliša i energetike dana 05. listopada 2018. godine:

 

 

 

Udruga za zaštitu prava potrošača

„Splitski potrošač“ Split

Ljudevita Posavskog 14, 21000 Split

Web. str.: www.splitski-potrosac.hr

E-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

U Splitu, 5.listopada 2018. godine

 

 

              Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Sektor za održivo gospodarenje otpadom

N/r.: dr. sc. Sonja Radović – Josić, načelnica

 

 

Poštovana gosp. dr. sc. Sonja Radović – Josić, zahvaljujemo Vam da ste prihvatili biti gost na HTV - Dobro jutro Hrvatska, od 2.10. o.g., na temu primjene Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.

I prije početka emisije nam je bilo  jasno da ćemo imati kompetentnu osobu koja će braniti po nama sporne odredbe Uredbe - donesene na Vladi RH - bez utemeljenja u Zakonu o održivom gospodarenju otpada. U ostalom, Ministarstvo okoliša je stvar „zakuhalo“ prijedlogom uredbe, i time se otvoreno svrstalo na strani interesa lokalnih monopolista.

Podsjećamo Vas da gotovo ni jedan davatelj javne usluge gospodarenja otpadom nije primijenio odredbu članka 17. Zakona o otpadu (2010.g), kojim je utvrđen da je zakonski kriterij: količina predanog otpada. Cjenici usluga davatelja javne usluge nisu usklađeni sa Zakonom, i  dan danas su na snazi, neovisno o donesenom Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (ZOGO) 2013.godine. Znate li zbog čega je to tako? Prije svega zbog ne poduzimanja odgovarajućih mjera i postupaka Ministarstvu okoliša i (ne)odgovornih inspekcija, uz „pomoć“ pravosuđa.

U međuvremenu, davatelji komunalnih usluga i njihovi mentori – gradonačelnici JLS sedam su godina lobirali u nakani zadržavanje naplate usluga suprotno principu „onečišćivač plaća“ i, na kraju imaju razlog likovati – uspjeli su ostvariti: da se ništa ne mijenja. Da, zahvaljujući Ministarstvu okoliša i Vladi RH.

Nama je još od siječnja 2017.godine naime bilo jasno da se gradi (novi) sustav suprotan interesima korisnika, pa i Republike Hrvatske - kada je na prijedlog Ministarstva zaštite okoliša na Vladi RH usvojen Plan gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017, - 2022.godine. Naime, tim je Planom usvojena točka 11.5. Naknada za javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada usvojena kojom se planira / opravdava fiksni i varijabilni dio javne usluge – bez pravne pretpostavke – ZOGO.

Nismo sigurni „tko ide drumom, a tko šumom“, stoga predlažemo da se o istoj pravnoj stvari, na primjer, informirate o Presudi Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj Usoz-44/17-7 od 27. rujna 2017., (NN 103/2017, (2380),  možda će vam pomoći da shvatite što mi potrošači tražimo, a mi tražimo primjenu odredbe st.2.članka 33.ZOGO, jer je ta odredba na tragu odredbe članka 49. Ustava RH kojom se osigurava „jednak pravni položaj na tržištu, i zabranu zloupotrebe monopolskog položaja određenog zakonom.“.

Pitamo se tko će plaćati astronomske kaznu EU za neispunjenje obveza recikliranje otpada za 50% do 2020.g., budući smo uvjereni smo da Uredba paušalom i kaznama neće osiguravati postignuće planiranih veličina, a tko će plaćati kazne – vidjeti ćemo. Jedna velika grupu (ni krivi ni dužni) nam je poznata. Potrošači – naravno.

Na kraju,

Vaša tvrdnja iznesena na spomenutoj emisiji da je nužno (?!) potrebno osigurati naplatu obvezno minimalne javne usluge - plaćanje paušala/fiksnog dijela javne usluge zbog toga što će u suprotnom korisnici odlagati otpad „bilo gdje“ da ne bi platio količinu (otpada) – osim što izražavate krajnje nepovjerenje - vrijeđa sve korisnike usluga.

 

Zdravi i veseli bili,

Ante Tičić, dopredsjednik

2021  Splitski potrošač   globbers joomla templates