logotype

Vijesti/Aktualno

Što je leasing?

Autor: Iskra Maras Jelavić

U skladu s odredbama Zakona o leasingu posao leasinga s obzirom na sadržaj i obilježja može biti financijski ili operativni leasing.

Posao financijskog leasinga je pravni posao u kojem primatelj leasinga u razdoblju korištenja objekta leasinga plaća davatelju leasinga naknadu koja uzima u obzir cjelokupnu vrijednost objekta leasinga, snosi troškove amortizacije tog objekta leasinga i opcijom kupnje može steći pravo vlasništva nad tim objektom leasinga po određenoj cijeni koja je u trenutku izvršenja te opcije manja od stvarne vrijednosti objekta leasinga u tom trenutku, a rizici i koristi povezani s vlasništvom na objektu leasinga većim dijelom prenose se na primatelja leasinga.

Posao operativnog leasinga je pravni posao u kojem primatelj leasinga u razdoblju korištenja objekta leasinga plaća davatelju leasinga određenu naknadu koja ne mora uzimati u obzir cjelokupnu vrijednost objekta leasinga, davatelj leasinga snosi troškove amortizacije tog objekta leasinga i primatelj leasinga nema ugovorenu opciju kupnje, a rizici i koristi povezani s vlasništvom na objektu leasinga većim dijelom ostaju na davatelju leasinga, odnosno ne prenose se na primatelja leasinga. No nema zapreke da nakon redovnog isteka ugovora o operativnom leasingu i podmirenja svih potraživanja koja proizlaze iz ugovora dotadašnji primatelj leasinga kupi dotadašnji objekt leasinga od leasing društva po tržišnoj cijeni u trenutku kupovine. Leasing društva u svojim ugovorima ne navode obavezu prodaje vozila po tržišnoj cijeni nego po otkupnoj cijeni i to dovodi do problemaza kad korisnik otplati cijeli dug i želi otkupiti vozilo prema uvjetima iz ugovora a ne zakona.
Sukladno odredbama Zakona o leasingu tijekom cjelokupnog trajanja ugovora o leasingu vlasnik objekta leasinga je davatelj leasinga. Stoga u slučaju da se desi nezgoda na automobilu, naknadu štete dužan je platiti vlasnik a ne korisnik vozila.
Visoki trgovački sud nedavno je presudio da korisnici operativnog leasinga ne moraju plaćati rate leasinga ako se za vrijeme trajanja ugovora dogodila krađa, odnosno totalna šteta na vozilu, a za koju korisnik leasinga nije kriv. Praksa je sada, naime, takva da kad je riječ o ugovoru o operativnom leasingu, leasing kuće ostaju vlasnice vozila, u slučaju krađe ili totalne štete osiguranje im daje novac, no korisnik leasinga do isteka ugovora i dalje, kad je riječ o nekim leasing kućama, mora plaćati preostale rate, eventualno tek nešto umanjene. Sud je utvrdio da su drugačije odredbe općih uvjeta nezakonite.

Važno je istaknuti kako primatelj leasinga može biti fizička ili pravna osoba. Zakon o leasingu, pod pojmom potrošač podrazumijeva svaku fizičku osobu koja kao primatelj leasinga sudjeluje u poslovima leasinga u svrhe koje nisu namijenjene njegovoj poslovnoj djelatnosti niti obavljanju djelatnosti slobodnog zanimanja. U skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača izdavanje opomene radi naplate dospjelih novčanih potraživanja u ugovorima o leasingu sklopljenim s potrošačima kao primateljima leasinga nije dozvoljeno naplaćivati.

2023  Splitski potrošač   globbers joomla templates